It's Aida4eva

The common life of a homosapiens.

Monday, June 4, 2012

Nota PKD 3109 Pertuturan : Part 1Komunikasi : proses pemindahan pengetahuan, idea-idea, pendapat & perasaan.

Bahasa : Kaedah komunikasi formal yang terdiri daripada simbol-simbol yang mewakili idea & peraturan2 yang mempengaruhi penggunaan simbol tersebut.

Pertuturan : Tingkah Laku yang menghasilkan 1 kod bahasa dengan membentuk pola2 bunyi yang sesuai.

Segmental : sebutan biasa fonem

Prosodi : bentuk bunyi bahasa yang dapat didengar di telinga, tapi tidak dapat dijelaskan dengan melihat simbol-simbol tulisan.

Ciri-ciri Prosodi :
  • ·         Jangkamasa
  • ·         Kadar (kelajuan)
  • ·         Kelangsingan (pic)
  • ·         Kekuatan ( intensiti)
  • ·         Tekanan
  • ·         intonasi


Matlamat Utama Program Pertuturan :
-membolehkan penggunaan yang spontan dan jelas
-pertuturan yang mudah difahami dalam komunikasi
-boleh bertutur dalam komunikasi harian.

Objektif Program Pertuturan
-suara yang bermakna
-mengembangkan suara yang sedap
-menggunakan pic, intensiti, intonasi dan durasi yang sesuai dalam sebutan.
-dapat mengawal pergerakan lidah dan aliran nafas dengan baik.
-dapat menggunakan baki pendengaran ke tahap maksimum.

Aktiviti yang dapat meningkatkan pertuturan
-permainan bahasa
-lakonan
-simulasi
-main peranan
-soal jawab
-sumbangsaran

Strategi Am intervensi pertuturan
-mengulang sebutan
-mem’babling’
-meniup alat muzik
-Latihan fonetik

Jenis Masalah Pertuturan
1.    masalah kelancaran
a.    cth : gagap
2.    masalah artikulasi
a.    penggantian
b.    pengguguran
c.    penambahan
d.    penggubahan
3.    masalah suara
a.    suara garau
b.    tercungap2
c.    sengau
d.    monotone

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...